MOHU VÁM NABÍDNOUT


Společné hledání způsobu, jak se lépe vyznat ve Vaší situaci a jak můžete dál utvářet svou cestu pomocí vědomého rozhodování místo uvíznutí v zajetých kolejích či vzorcích z minulosti. Tak, abyste lépe rozuměli sami sobě a svým potřebám a mohli se svobodněji a přiléhavěji rozhodovat.

ZÁSADY MOJÍ PRÁCE

Budu k Vám přistupovat s respektem jako k jedinečné lidské bytosti a se zvídavostí. Jsem člověk, který nedělá předčasné a nebo definitivní závěry. Věřím, že lidé se mohou měnit a vyvíjet.

Samozřejmostí je pro mě etický přístup k práci s osobními údaji a profesionální mlčenlivost. V tomto ohledu jako výchozí pro svou práci vnímám etický kodex Asociace manželských a rodinných poradců ČR

Za důležitý nástroj profesního rozvoje pokládám supervizi. 

KDY SE STÁT KLIENTEM?

Na tyto stránky jste pravděpodobně zavítali proto, že Vás něco ve Vašem životě trápí nebo Vám nevyhovuje. Může to být rodinná situace, obtíže v pracovní oblasti nebo také záležitosti spirituální, související třeba se smyslem života. Můžete se cítit nejistí, zmatení, v nepohodě. Možná jste prožili něco silně stresujícího, nebo máte teď celkově těžké období (vztahově, pracovně, zdravotně...). 

V psychoterapeutickém výcviku, kterého jsem se účastnila, jsem viděla řadu lidí (psychologů, psychiatrů) díky gestalt přístupu růst. Troufnu si říct, že i já díky němu rostu. Proto jsem přesvědčená, že se hodí nejen pro lidi trpící duševním onemocněním, ale také pro lidi zdravé, kteří mají zájem o osobní rozvoj a o to dovedněji zvládat svůj život.

CO MŮŽETE OČEKÁVAT NA PRVNÍ HODINĚ?

Seznámíme se. Povíte mi, co vás přivádí a co od spolupráce se mnou očekáváte. 

Bude prostor pro Vaše otázky.

Vyjasníme si rámec pro naše setkávání. 

A stejně jako v dalších hodinách budu k dispozici pro dialog - rozhovor, v kterém se budeme soustředit na vaše prožívání.

CO MŮŽETE OČEKÁVAT V RÁMCI CELÉHO PORADENSKÉHO PROCESU?

Psychologické poradenství vedené z pozice "nejsem expert na Váš život, ale na poradenský proces" - to znamená, nebudu Vám dávat rady, co přesně máte v dané situaci dělat, ale budeme spolu objevovat možnosti, které máte k dispozici a revidovat překážky, které Vám v jejich využití brání. Cílem je, abyste v rámci poradenského procesu načerpali podporu, naučili se nové způsoby náhledu na věci a zvládání a abyste ve výsledku cítili větší pevnost v životě - a poradenství už nepotřebovali.

Délka poradenského procesu se může velmi lišit. Vždy se na ní společně domlouváme, k dané domluvě se vracíme, lze ji dle potřeby měnit. Nejčastěji na první hodině navrhuji 3-5 dalších setkání, po nichž se dohodneme, zda a v jaké frekvenci se budeme vídat dál. Záleží na Vašich cílech a potřebách. Co bylo budováno delší čas a má hlubší podstatu, obvykle také potřebuje delší čas na změnu.