MOHU VÁM NABÍDNOUT


Psychologické a terapeutické poradenství

Společné hledání způsobu, jak se lépe vyznat ve Vaší situaci a jak můžete dál utvářet svou cestu pomocí vědomého rozhodování místo uvíznutí v zajetých kolejích či vzorcích z minulosti. Tak, abyste lépe rozuměli sami sobě a svým potřebám a mohli se svobodněji a přiléhavěji rozhodovat.

Taková práce může být kratší  - zacílená více na konkrétní problémovou situaci (více poradensky orientovaná) - nebo delší - zacílená více na osobnost člověka a jeho způsoby kontaktu s okolím (více terapeuticky zaměřená). Obojí může mít svůj význam. Způsob práce společně "šijeme na míru" právě Vám. 

Poznámka: V odborné komunitě aktuálně probíhá polemika na téma rozdílů a podobností mezi psychoterapií a poradenstvím a o jejich vymezení. Jako psycholog s psychoterapeutickým výcvikem svoji práci mohu asi nejlépe popsat jako psychologické poradenství s terapeutickým přesahem nebo jako terapeutické poradenství. V textech na tomto webu proto volím různé z těchto formulací. 

Osobní rozvoj

V rámci svého výcviku a praxe jsem viděla řadu lidí díky gestalt přístupu růst. Troufnu si říct, že i já díky němu rostu. Proto jsem přesvědčená, že se hodí nejen pro lidi trpící duševním onemocněním nebo pro ty, kteří se aktuálně potýkají se závažnými problémy. Metody gestalt terapie je možné využít i jako užitečný nástroj osobního rozvoje - hodí se tedy i pro zájemce o to, jak dovedněji zvládat svůj život a cítit se více v souladu sami se sebou.

ZÁSADY MOJÍ PRÁCE

Budu k Vám přistupovat s respektem jako k jedinečné lidské bytosti a se zvídavostí. Jsem člověk, který nedělá předčasné a nebo definitivní závěry. Věřím, že lidé se mohou měnit a vyvíjet.

Samozřejmostí je pro mě etický přístup k práci s osobními údaji a profesionální mlčenlivost. V tomto ohledu jako výchozí pro svou práci vnímám etický kodex Asociace manželských a rodinných poradců ČR

Za důležitý nástroj profesního rozvoje pokládám supervizi. 

KDY SE STÁT KLIENTEM?

Na tyto stránky jste pravděpodobně zavítali proto, že Vás něco ve Vašem životě trápí nebo Vám nevyhovuje. Může to být mnoho různých věcí a situací. Zde je pár příkladů: 

  • složitá rodinná situace (rozpad vztahu, nevěra, obtížná komunikace s partnerem, otázky závislosti či domácího násilí v rodině...)
  • obtíže v pracovní oblasti (nerozhodnost ve volbě studia, ztráta práce, potíže s nalezením vhodného pracovního místa nebo profesní orientace, obtíže s kolegy na pracovišti, s nadřízenými či podřízenými...)
  • krize v období změny rolí (dokončení studia, mateřství, nové zaměstnání, úmrtí blízkého člověka...)
  • záležitosti spirituální (otázka smyslu života, místa ve světě a vztahů s druhými obecně)
  • vyrovnávání se se zdravotními problémy, zraněním nebo psychickým traumatem (svědectví zátěžové události apod.), problematika vyhoření.

Nebo máte třeba jen chuť sami sobě více porozumět a efektivněji se chovat ve vztazích se svým okolím.

CO MŮŽETE OČEKÁVAT NA PRVNÍ HODINĚ?

Seznámíme se. Povíte mi, co vás přivádí a co od spolupráce se mnou očekáváte. Dostaneme se také k některým důležitým událostem z Vašeho života.

Budeme mluvit o cíli, kterého společnou prací chcete dosáhnout. Dáme prostor Vašim otázkám. 

Budu k dispozici pro dialog - rozhovor, v kterém se budeme soustředit na vaše prožívání.

V závěru hodiny se rozhodnete zda stojíte o formu spolupráce, kterou nabízím. Pokud ano, domluvíme se na organizačních záležitostech. Písemný kontrakt k nahlédnutí zde.

CO MŮŽETE OČEKÁVAT V RÁMCI CELÉHO PORADENSKÉHO PROCESU?

Psychologické poradenství vedené z pozice "nejsem expert na Váš život, ale na poradenský proces" - to znamená, nebudu Vám dávat rady, co přesně máte v dané situaci dělat, ale budeme spolu objevovat možnosti, které máte k dispozici a revidovat překážky, které Vám v jejich využití brání. Cílem je, abyste v rámci tohoto procesu načerpali podporu, naučili se nové způsoby náhledu na věci a zvládání a abyste ve výsledku cítili větší pevnost v životě - a poradenství už nepotřebovali. 

Délka terapeutického procesu se může velmi lišit. Vždy se na ní společně domlouváme, k dané domluvě se vracíme, lze ji dle potřeby měnit. Nejčastěji na první hodině navrhuji 3-5 dalších setkání, po nichž se dohodneme, zda a v jaké frekvenci se budeme vídat dál. Naše setkávání může trvat měsíc, dva, půl roku i více než rok. Záleží na Vašich cílech a potřebách. Co má hlubší podstatu, potřebuje delší čas na změnu.