Ceník

Nejsem pracovník ve zdravotnictví. Nemám smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Pracuji v rámci vázané  živnosti Psychologické poradenství a diagnostika. IČO 06586651. 

Individuální konzultace 

500 Kč/50 min

Párová/rodinná konzultace

800 Kč/90 min

Pro klienty, kteří mají zájem o hlubší osobnostní změnu a tedy dlouhodobé pravidelné terapeutické vedení (rok a více v týdenním intervalu) nabízím od dubna 2018 zvýhodněnou cenu konzultace 
300 Kč/50 min platnou po celou dobu následné spolupráce. Počet těchto možností je pochopitelně limitovaný.