Gestalt psychoterapie

Co je gestalt psychoterapie?

Gestalt psychoterapie je psychoterapeutický přístup historicky vycházející z dynamicky orientované terapie, kterou propojuje s humanistickým světovým názorem. 

Jde o terapii, která se soustředí na prožívání člověka na všech třech základních rovinách - v jeho mysli, citech a těle. 

Jejím cílem je posilování schopnosti uvědomování - s předpokladem, že čím více si dokážeme uvědomovat své prožívání, tím svobodněji můžeme žít (neboť čím lépe se známe a čím lépe rozumíme svému prožívání, tím přesněji si dovedeme vybírat z možností, které máme, a tím lépe také dokážeme identifikovat ony možnosti). 

Krátce k historii

Začátky gestalt psychoterapie jsou spojeny se jménem Fritze Perlse, psychiatra, který byl vzdělán v psychoanalýze a ve 40. letech založil svůj vlastní psychoterapeutický směr, v němž integroval dynamicky nahlíženou vývojovou teorii, gestalt psychologii, existenciální filosofii a další vlivy. 

Současná gestalt terapie 

Gestalt psychoterapie je směr, který se v průběhu desetiletí rozšířil z USA do Mexika, Jižní Ameriky, Evropy (v první řadě do Velké Británie a severských zemí) i do Austrálie a na Nový Zéland.

V České republice souběžně pracují dva tradiční instituty, které poskytují kvalifikovaným profesionálům postgraduální výcvik v gestalt psychoterapii - v Brně Český institut pro výcvik v gestalt psychoterapii Dialog, v Praze Institut pro výcvik v gestalt psychoterapii, v nedávné době je doplnil třetí institut nazvaný Gestalt studia.

Základní koncepty GT

Teorie pole

Z teoretického hlediska gestalt terapie staví na myšlenkách amerického psychologa Kurta Lewina. Chování je bráno jako výslednice interakce osoby (s jejími vnitřními charakteristikami, potřebami atp.,) a jejího okolí. Všichni žijeme v nějakém kontextu. Ovlivňuje nás to, co je kolem nás, a také my to ovlivňujeme.

Fenomenologie

Každý člověk prožívá odlišně. Zvenku viděný zcela stejný zážitek může mít pro každého zcela jiný význam. Terapeut odkládá své předpoklady o tom, co jak asi klient může prožívat. Napadá-li jej nějaká teorie, ověřuje si u klienta, zda-li je blízká jeho prožitku. Fenomenologický přístup je základem pro možnost opravdového setkání a porozumění.

Dialog a existenciální setkání

Terapeut je otevřený k setkání. Má zájem setkat se s klientem tam, kde on právě teď je. Opravdový dialog dvou lidí s jejich odlišnostmi a zároveň porozuměním má silný léčivý potenciál. 

Kontakt

Jedním z důležitých momentů gestalt psychoterapie je soustředit se na téma kontaktu člověka s jeho prostředím. 

V prostředí jsou zdroje, které potřebujeme k tomu, abychom mohli přežít a dobře žít. Existuje však celá řada způsobů, jakými může být kontakt člověka s prostředím narušen, často bez toho, aby si to on uvědomoval nebo to bylo navenek zjevné. 

Tyto překážky v kontaktu nám leckdy mohou bránit cítit se dobře. Mohou být např. důvodem toho, že se cítíme nenaplnění, nespokojení ve vztazích. Narušení kontaktu mají u každého člověka svou historii, obvykle byla v nějakém dřívějším období funkční. Je však třeba v průběhu času přehodnocovat jejich platnost a pokládat si otázku, zda-li jich neužíváme i v situacích, kde se to vůbec nehodí, a zda nám ta která tedy nejsou v současné době spíše na škodu než k užitku.

Experiment

Technika užívaná k zesílení uvědomování. Experimenty vycházejí z aktuální situace. Mohou mít velmi různou podobu a jsou zcela dobrovolné. Nemají dobrý nebo špatný výsledek. Cílem je více zaostřit na to, jak danou situaci klient prožívá, které aspekty jsou v ní důležité apod. Experimenty tak mohou urychlovat terapeutickou práci.

Paradoxní teorie změny

Lidé někdy v terapii sdělují, že chtějí být jiní, než jsou. Paradoxní teorie změny říká, že prvně musí přestat tlačit na změnu a přijmout se takoví, jací jsou nyní. Potom se teprve otevírají možnosti.

Gestalt terapie není o hodnocení. Nemá ambici vést člověka k nějakému ideálu ve smyslu "takovým se staň". Vychází z myšlenky, že všichni máme předpoklady chovat se všemi možnými způsoby. Zdravé je volit si - podle kontextu, současných možností, úrovně podpory zvenčí, sebepodpory...

Odkazy na další literaturu týkající se gestaltu:

Moje texty o gestaltu psané během studia:

Polarity v gestalt terapii

Konflikty z hlediska gestalt terapie

Odpor v gestalt terapii

Protipřenos v rámci gestalt terapie

Depresivní osobnostní struktura optikou gestalt terapie

Hysterická struktura osobnosti optikou gestalt terapie

Obsedantní struktura osobnosti optikou gestalt terapie

Další texty o gestalt terapii: 

Jak posilovat sebeuvědomění dítěte - doporučení gestalt terapeutky Violet Oaklander

Gestalt terapie na dobry-psycholog.cz 

Gestalt terapie v rámci současné psychoterapie - text MUDr. Jana Roubala 

Gestalt stream: platforma pro rozvoj a šíření metod Gestaltu v terapeutickém a sociálním prostředí 

Gestalt terapeutický přístup k léčbě traumatu 

Odkazy na české instituty:

Český institut pro výcvik v gestalt psychoterapii - Dialog Brno

Institut pro výcvik v gestalt psychoterapii - Praha 

Gestalt studia