Jak být pevněji v životě: o sebepodpoře a vnějších zdrojích

17.07.2017

Sebe-vědomí, sebe-důvěra, sebe-úcta, sebe-hodnocení. Všechny tyto pojmy odkazují k tomu, jak nahlížíme sami na sebe. To, jak sami sebe vnímáme a prožíváme, silně ovlivňuje naši celkovou duševní pohodu. Je proto důležité, jak se sebou v téhle oblasti zacházíme. Z toho důvodu se také chci v dnešním článku věnovat pojmu, který také má co dělat s člověkem samým - a který zároveň není tak často slyšet - sebepodpoře. Myslím, že může nabídnout zcela nový pohled. Sebepodpora totiž odkazuje k tomu, jak se sami o sobe staráme, jakou oporu můžeme nabídnout sami sobě. Rejstřík sebepodpůrných opatření se proto hodí rozšiřovat.

Pojem sebepodpora

Představte si situaci, která je pro většinu lidí stresující. Třeba pracovní pohovor. Jak zařídíte, abyste ho obstojně zvládli?

Odpovědí na tuhle otázku je (krom podpory od okolí) právě vaše sebepodpora. Sebepodpora znamená, že se o sebe v té situaci postaráte: např. si připravíte potřebné materiály, budete se soustředit na své přednosti, řeknete si "to dám". Namísto toho, abyste se nechali ovládnout nervozitou, strachem nebo omíláním vlastních nedostatků a nakonec kvůli tomu nikam nešli.

Vývoj sebepodpory

V gestalt terapii zastáváme následující názor. Člověk se rodí do určitého prostředí, v němž jsou (v různé míře) dostupné zdroje k přežití. Jako nemluvňata nemáme příliš možností se o sebe postarat. Bez péče druhých lidí prostě zahyneme. Jsme tedy zcela závislí na jejich podpoře. Jak rosteme a vyvíjíme se, čím dál tím více věcí zvládáme samostatně. Dostáváme se do různých situací, řešíme je (spolu s rodičovskými osobami) a postupně si tak budujeme vlastní kapacitu pro zvládání. Podporu zvnějšku (rady rodičů, slova potvrzující naši zvládací kapacitu, povědomí o vlastních schopnostech) dlouhodobě začleňujeme dovnitř sebe. Až se o sebe v příští situaci dovedeme (víceméně) postarat sami.

Sebepodpora je různorodá

Každý člověk disponuje různou mírou a rozsahem sebepodpory, liší se i to, z čeho se u toho kterého člověka skládá. Také se mění v souvislosti s našimi zkušenostmi. Lze ji posilovat v každé části života, nejenom v dětství.

Ke zpevnění vlastní sebepodpory se můžete nechat inspirovat. A můžete se také snažit odstraňovat bariéry, které vám brání si podporu zvenčí vzít a zvnitřnit ji. Pro někoho to znamená učit se vidět, že nějaká podpora venku vůbec dostupná je. Pro někoho jiného experimentovat s tím, jak se stavět k tomu, když ho někdo pochválí. Pro dalšího snažit se více rozumět sobě a ocenit své důležité zkušenosti a kvality.

Nevýhodou pozdějšího doplňování sebepodpory může být jedna věc - a to naučený způsob, jakým s podporou, která je "tam venku" k dispozici obvykle zacházíme. Přistihli jste se třeba někdy u toho, jak hned zaplašíte kompliment, který vám někdo v dobré víře dal? Tak přesně tohle moc sebepodpůrné není.

Sebepodpora značka ideál

Dobrá sebepodpora znamená několik uvědomění:

 • Mám sebe - své zkušenosti, dovednosti, znalosti, vlastnosti.
 • Mám schopnost čerpat podporu z okolního prostředí.
 • V okolním prostředí jsou zdroje, které pro své přežití mohu (a musím) využívat. (Od vzduchu, přes potravu až k pevné zemi).

Co všechno může být sebepodpůrné?

Obecně řečeno cokoli, co vás posílí pro to, abyste zvládli potřebné. A konkrétně? To záleží na tom, pro co sebepodporu v daný okamžik potřebujete. A taky na tom, co právě vás nabíjí. Součástí sebepodpory přirozeně je i to, jak umíme čerpat z dostupných zdrojů - zda je umíme najít, vhodně k nim přistupovat, starat se o ně...

Tady najdete některé příklady z mého brainstormingu. Sebepodpůrné (pro výše nastíněnou situaci pohovoru) může být:

 • Uvědomit si, jakými všemi obtížnými situacemi jsem už prošla a jak jsem jim čelila.
 • Udělat si sumář svých kvalit.
 • Najít si čas, kdy si srovnám si v hlavě, jak se chci prezentovat (jak budu na co odpovídat, co zdůrazním, co vynechám...).
 • Napsat příspěvek na blog nebo zápis do deníku (a uspořádat si tak své aktuální pocity).
 • Uvařit si chutné jídlo.
 • Napustit si vanu s pěnou.
 • Sportem nahodit trochu endorfinů.
 • Vzít si na sebe šaty, v kterých se cítím dobře.
 • Udělat si pěkný make-up nebo zajít ke kadeřnici.
 • Pořídit si dobré boty (učinit rozhodnutí nevzít si zase ty lodičky, co mi odřou malíčky).

Těch věcí může být milion. Co je sebepodpůrné pro vás?

Nutné je dodat, že podporu (přetavitelnou v sebepodporu) lze přirozeně najít (nejenom) v gestalt terapii. GT za prvé nabízí prostor, v němž je možné uvědomit si, jak se vztahujeme ke zdrojům v prostředí (a kde jsou v tomto u nás rezervy), za druhénabízí podporu pro experimentaci s novými způsoby utváření kontaktu s prostředím tak, abychom z něj mohli čerpat efektivněji. Nelze opomenout také roli, kterou má v sebepoznávání a posilování sebeuvědomění.